Pályázatok

Pályázati azonosítóPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés tervezett idejeKeretösszegből VEKOP (Mrd Ft)KedvezményezettSzakmai elvárások
EFOP-3.8.1Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program1.9kiemelt2014.október.Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési KözpontA projekt célja az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének szintre hozásához, és az OKJ-s ápolói képesítés megszerzéséhez képzések biztosítása, továbbá a képzésen résztvevők kiválasztása, a kedvezményezett egészségügyi intézményben dolgozó érintett személyek képzéseken való részvételének biztosítása, egyúttal a folyamatos ápolói tevékenység fenntartása.
EFOP-3.3.1Tanoda programok támogatása6standard2015.szeptember.
EFOP-3.1.3Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása4.2standard2015.október.
EFOP-3.1.2Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése2.8kiemelt2015.október.1.2Oktatási Hivatal, felsőoktatási intézményekA projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztése, az ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése. Cél továbbá a lemorzsolódási jelző- és támogatórendszer hálózatos kiépítése, és a hatékony átmenet biztosítása a köznevelési rendszer és a munkaerőpiac között.
EFOP-2.2.1Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése3.15kiemelt2015.október.1.35Heim Pál GyermekkórházA projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, továbbá gyermektraumatológia kialakítása.
EFOP-4.1.3Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések3.29kiemelt2015.október.Klebelsberg Intézményfenntartó KözpontA projekt célja a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek kialakítása, fejlesztése.
EFOP-1.2.1Védőháló a családokért6.2standard2015.október.
EFOP-1.2.2Ifjúsági programok támogatása1standard2015.október.
EFOP-1.3.1Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás3kiemelt2015.október.Nemzeti Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Múzeumi Oktatási és Módszertani KözpontA projekt célja a közösségek, és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, a közösségi, együttélési konfliktusok oldása, továbbá a kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmasítására, valamint a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok megvalósítására.
EFOP-1.3.3Fogvatartottak reintegrációja3.5kiemelt2015.október.Belügyminisztérium, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetgazdasági MinisztériumA projekt célja a fogvatartottak foglalkoztathatósági helyzetének javítása, a helyi közösségek befogadóképességének növelése, valamint a bűnismétlés kockázatának csökkentése.
EFOP-3.2.1Tehetségek Magyarországa6.5kiemelt2015.október.Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek SzövetségeA projekt célja hatékony tehetségtámogató szolgáltatások bevezetése, képzésszinteken átívelő tehetségkövetés lehetőségének megteremtése, a matematikai, természettudományi, műszaki és humán tehetségterületek fejlesztési lehetőségeinek bővítése, népszerűsítése, valamint mérések és fejlesztő szolgáltatások biztosítása.
EFOP-3.4.2Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program6.9kiemelt2015.augusztus.2.3Tempus KözalapítványA projekt célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, emellett a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzése, nemzetközi megjelenésének és külföldi hallgatókat bevonzó képességének növelése.
EFOP-3.6.1Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések20standard2015.október.
EFOP-3.8.3Alapellátás komplex minőségi megújítása7kiemelt2015.október.3Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Országos Tisztifőorvosi HivatalA projekt célja az egészségügyi alapellátás és a népegészségügyi szolgáltatások költséghatékony összekapcsolása, az ellátás-elérhetőség területi különbségeinek enyhítése, valamint az alapellátás jelenlegi szereplőinek a képzésével, új szakemberek bevonásával preventív többletszolgáltatások biztosítása. További cél a háziorvos utánpótlás biztosítása, a háziorvosi pálya választásának elősegítése, vonzóvá tétele, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői tevékenység összehangolása.
EFOP-3.1.1Kisgyermekkori nevelés támogatása1.3kiemelt2015.október.Oktatási Hivatal, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai IntézetA projekt célja az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.
EFOP-4.1.4Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)0.91standard2015.október.
EFOP-3.8.2Szociális humán erőforrás fejlesztése12kiemelt2015.november.Nemzeti Rehabilitációs és Szociális HivatalA projekt célja a komplex szociális életpályamodell kidolgozása, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók felkészítése, vezetői képzések megvalósítása, továbbá magas minőségű szolgáltató-hálózat kialakítása.
EFOP-1.4.2Integrált térségi gyermekprogramok15standard2015.november.
EFOP-1.1.2Nő az esély – Képzés és foglalkoztatás4.05kiemelt2015.november.Türr István Képző és Kutató Intézet,
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A projekt célja a célcsoport – elsősorban a roma nők – tagjainak képzése és felkészítése a közszolgáltatást végző intézményekben (pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési, egészségügyi, közművelődési) való foglalkoztatásra.
EFOP-1.8.1Komplex népegészségügyi szűrések4.6kiemelt2015.november.1.97Országos Tisztifőorvosi HivatalA projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztése, az emlő- és méhnyakszűrésen történő részvételi arány legalább 60%-ra növelése, valamint a szájüregi szűrés és melanoma szűrés minta jellegű megvalósítása. További cél a teljes szűrési rendszer szakmai, finanszírozási áttekintése és jogi újraszabályozása.
EFOP-1.10.1Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program3.08kiemelt2015.november.1.32Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési KözpontA projekt célja az egészségügyi pályát, a szakdolgozói munkakört választó fiatalok számának növelése, valamint az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető, nagymértékű humánerőforrás hiány középtávú csökkentése.
EFOP-4.1.2Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése, térségi iskolahálózatok kialakítása40kiemelt2015.november.Klebelsberg Intézményfenntartó KözpontA projekt célja a köznevelési intézményrendszer fejlesztése, valós igényekre alapozott kapacitásbővítése, valamint az érintett intézmények megújuló pedagógiai, módszertani programjához, és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez illeszkedő funkcionális feladatellátási helyek kialakítása.
EFOP-3.1.4Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram4.2kiemelt2015.szeptember.1.8Türr István Képző és Kutató Intézet, Klebelsberg Intézményfenntartó KözpontA program célja, hogy legalább 9000 fő hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanuló vegyen részt az Útravaló ösztöndíjprogramban és részesüljön a program szerinti mentorálásban. Biztosítani kell a program egészének monitoringját, továbbá a bevont mentorok szakmai támogatását.
EFOP-1.1.3Nő az esély – foglalkoztatás3.15standard2015.november.
EFOP-2.1.1Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása2.94standard2015.november.
EFOP-3.2.3A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés1.4kiemelt2015.november.0.6Oktatáskutató és Fejlesztő IntézetA projekt célja egységes taneszköz-rendszer kiépítése és fejlesztése, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése.
EFOP-1.3.2Roma mentorhálózat fejlesztése2kiemelt2015.december.Türr István Képző és Kutató IntézetA projekt célja a roma személyeket érintő fejlesztési programok mentorálással történő szakmai támogatása.
EFOP-3.7.1Aktívan a tudásért6.3kiemelt2015.december.Türr István Képző és Kutató IntézetA projekt célja hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi szintjének növelése és ezáltal foglalkoztatási esélyeik növelése. Az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező 18-55 év közötti személyek bevonásra kerülnek az általános iskola befejezését támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, és szakmatanulást megalapozó, illetve alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzésekbe.
EFOP-3.4.1Roma szakkollégiumok támogatása1.2standard2015.szeptember.
EFOP-4.1.1Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések4.95standard2015.szeptember.Don Bosco Sportközpont, Győri Egyházmegye, Győri Evangélikus EgyházközségA Kormány korábbi döntései alapján egyes egyházi oktatási intézmények korszerűsítése valósul meg a minőségi oktatás és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében
EFOP-1.1.1Megváltozott munkaképességű emberek támogatása8kiemelt2015.szeptember.Nemzeti Rehabilitációs és Szociális HivatalA projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.
EFOP-1.2.3Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve3.5kiemelt2015.szeptember.1.5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű TársaságA projekt célja az ifjúsági szakterület országos és területi tevékenységének szakmai összehangolása. A projekt keretében az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé válnak a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, emellett hatékony ifjúságtámogatási-rendszer kialakítására is sor kerül. További cél a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése, a külföldön dolgozó fiatalok hazai munkaerő-piacra történő visszailleszkedésének megteremtése, valamint a közösségben való szerepvállalás támogatásával, egymás megismerésével az előítélet mentes köz- és egyéni gondolkodás, szemlélet kialakítása.
EFOP-1.4.1Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása3kiemelt2015.szeptember.Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Türr István Képző és Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi KutatóközpontA projekt célja a gyermekek esélyeit növelő helyi fejlesztések megalapozása, valamint a helyi szakemberek képzésének, továbbképzésének, és folyamatos szakmai támogatásuk biztosítása. További cél a szakmai és közösségi hálózatok építése, az együttműködések és meglévő tudásbázis fejlesztése, valamint kutatások, elemzések, értékelések elvégzése.
EFOP-1.9.1Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása2.05kiemelt2015.szeptember.0.45Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságA projekt célja a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai támogatása.
EFOP-2.2.1Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése5.5kiemelt2015.október.Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi TudományegyetemA projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, továbbá gyermektraumatológia kialakítása.