ÉFK 2016

EFOP éves fejlesztési keret (2016.07.06)

Ssz.Pályázat kódszámaPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)Keretösszegbõl VEKOP (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés idejeMegjelentVáltozás
1.EFOP-1.1.1-15Megváltozott munkaképességû emberek támogatása10,00kiemelt2015.10.01igen
2.EFOP-1.1.2-16Nõ az esély – képzés és foglalkoztatás4,05kiemelt2016.04.01igenFebruárról áprilisra változott
3.EFOP-1.1.3-16Nõ az esély – foglalkoztatás3,15egyszerûsített2016.07.01Februárról júliusra változott
4.EFOP 1.1.4-16Elsõként lakhatás1,40standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
5.EFOP-1.2.1-16Védõháló a családokért6,20standard2016.02.01igen
6.EFOP-1.2.2-16Ifjúsági programok támogatása1,00standard2016.02.01igen
7.EFOP-1.2.3-15Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve5,001,50kiemelt2015.10.01igen
8.EFOP-1.2.4-16Kríziskezelõ szolgálatok fejlesztése1,160,35kiemelt2016.07.01Júniusról júliusra változott
9.EFOP-1.2.5-16Biztos menedék1,64standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
10.EFOP-1.2.6-16Családbarát ország7,001,35kiemelt2016.07.01Júniusról júliusra változott
11.EFOP-1.2.7-16Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása1,05standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
12.EFOP-1.2.8-16Nõk a családban és a munkahelyen3,00kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
13.EFOP-1.2.9-16Nõk a családban és a munkahelyen (standard)9,00standard2016.12.01
14.EFOP-1.2.10-16Mentorprogram koraszülöttek részére2,00standard2016.06.01
15.EFOP-1.2.11-16Esély Otthon2,00standard2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
16.EFOP-1.3.1-16Cselekvõ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás3,00kiemelt2016.01.01igen
17.EFOP-1.3.2-16Roma mentorhálózat fejlesztése2,00kiemelt2016.09.01Áprilisról szeptemberre változott
18.EFOP-1.3.3-16Fogvatartottak reintegrációja3,50kiemelt2016.06.01Februárról júniusra változott
19.EFOP-1.3.4-16Közös értékeink – sokszínû társadalom1,00standard2016.09.01
20.EFOP-1.3.5-16Társadalmi szerepvállalás erõsítése a közösségek fejlesztésével14,00standard2016.09.01
21.EFOP-1.3.6-16Ifjúsági kisközösségi együttmûködések támogatása2,600,50kiemelt2016.09.01
22.EFOP-1.3.7-16A társadalmi kohézió erõsítése az egyházak közösségfejlesztõ tevékenységeinek bõvítésével8,00standard2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
23.EFOP-1.4.1-16Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása3,00kiemelt2016.01.01igen2,6-ról 3 lett
24.EFOP-1.4.2-16Integrált térségi gyermekprogramok15,00standard2016.04.01igenFebruárról áprilisra változott
25.EFOP-1.4.3-16Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása5,50standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
26.EFOP-1.5.1-16Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében2,00standard2016.12.01Szeptemberrõl decemberre változott
27.EFOP-1.5.2-16Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben80,00standard2016.08.01Júniusról augusztusra változott, megváltozott a címe, mert szétszedték a 100 Mrd-ot kettõbe
28.EFOP-1.5.3-16Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt térségek20,00standard2016.08.01ÚJ PÁLYÁZAT
29.EFOP-1.6.1-16Felzárkózási együttmûködések támogatása2,200,22kiemelt2016.07.01Márciusról júliusra változott
30.EFOP-1.6.2-16Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA)
22,00standard2016.08.01Júniusról augusztusra változott
31.EFOP-1.8.1-16Komplex népegészségügyi szûrések6,571,97kiemelt2016.01.01igen
32.EFOP-1.8.2-16Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése25,005,40kiemelt2016.09.01Változott a cím, 7-rõl 25-re nõtt, standard helyett kiemelt, június helyett szeptember
33.EFOP-1.8.4-16Nemzeti egészségügyi program a gyermekek megszületéséért2,500,75kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
34.EFOP-1.8.5-16Prevenciós célú egészségfejlesztés a köznevelésben2,00kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
35.EFOP-1.8.6-16A felnõtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidõsport révén2,00kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
36.EFOP-1.8.7-16Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelõzése érdekében3,00standard2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
37.EFOP-1.8.8-16Betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben3,50kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
38.EFOP-1.9.1-16Szociális intézmény férõhely kiváltási szakmai koordinációs mûhely kialakítása2,500,45kiemelt2016.02.01igen
39.EFOP-1.9.2-16A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetõségének kialakítása, fejlesztése3,300,99kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
40.EFOP-1.9.3-16A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése4,201,26kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
41.EFOP-1.9.4-16A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása5,801,74kiemelt2016.09.01Márciusról szeptemberre változott
42.EFOP-1.9.5-16A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése5,701,71kiemelt2016.07.01Júniusról júliusra változott
43.EFOP-1.9.6-16Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések14,00kiemelt2016.09.01ÚJ PÁLYÁZAT
44.EFOP 1.9.7-16Kísérõ szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára1,00kiemelt2016.09.01ÚJ PÁLYÁZAT
45.EFOP-1.10.1-16Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program4,401,32kiemelt2016.07.01Februárról júliusra változott
46.EFOP-1.11.1-16Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival4,80kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott, egyszerûsödött a cím
47.EFOP-1.11.2-16Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival1,20kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott, egyszerûsödött a cím
48.EFOP-2.1.1-16Gyermekotthonok kiváltása, korszerûsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása2,94standard2016.04.01igenFebruárról áprilisra változott
49.EFOP-2.1.2-16Gyerekesély programok infrastrukturális háttere5,50standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
50.EFOP-2.2.1-16Gyermek sürgõsségi, baleseti ellátás fejlesztése10,001,35kiemelt2016.04.01igenFebruárról áprilisra változott
51.EFOP-2.2.2-16Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férõhely kiváltás35,00standard2016.09.01
52.EFOP-2.2.3-16Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerûsítése3,80standard2016.09.01
53.EFOP-2.2.4-16Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása1,000,10kiemelt2016.09.01
54.EFOP-2.2.5-16Egységes ápolási eszközpark kialakítása8,00kiemelt2016.09.015-rõl 8-ra nõtt
55.EFOP-2.2.6-16Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése5,000,81kiemelt2016.09.01Egyszerûsödött a cím, júniusról szeptemberre változott
56.EFOP-2.2.7-16Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése6,00kiemelt2016.09.01
57.EFOP-2.2.8-16Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése10,00kiemelt2016.09.01Egyszerûsödött a cím, júniusról szeptemberre változott
58.EFOP-2.2.9-16Klinikai skill laborok fejlesztése8,00kiemelt2016.09.014-rõl 8-ra nõtt
59.EFOP-2.2.10-16Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása9,81kiemelt2016.09.01Változott a cím
60.EFOP-2.2.11-16Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben14,00standard2016.12.01
61.EFOP-2.2.12-16Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése4,00kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
62.EFOP-2.2.13-16Aktív fekvõbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével8,00kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
63.EFOP-2.4.1-16Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ERFA)
22,85standard2016.08.01Júniusról augusztusra változott
64.EFOP-3.1.1-14Kisgyermekkori nevelés támogatása3,00kiemelt2014.10.01igen1,3-ról 3-ra nõtt
65.EFOP-3.1.2-16A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelõzése érdekében6,90kiemelt2016.09.01Változott a cím, 4-rõl 6,9-re nõtt, februárról szeptemberre változott
66.EFOP 3.1.3-16Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása4,20kiemelt2016.05.01igenMárciusról májusra változott
67.EFOP-3.1.4-15Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetû tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram6,001,80kiemelt2015.10.01igen4,2-rõl 6-ra nõtt
68.EFOP-3.1.5-16A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása10,00kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
69.EFOP-3.1.6-16A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése6,55standard2016.09.01Változott a cím, 5-rõl 6,55-re nõtt
70.EFOP-3.1.7-16Esélyteremtés a köznevelésben3,00kiemelt2016.07.01Márciusról júliusra változott
71.EFOP-3.2.1-15Tehetségek Magyarországa6,50kiemelt2015.12.01igen
72.EFOP-3.2.2-16A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése6,001,80kiemelt2016.01.01igenVáltozott a cím, 2-ról 6-ra nõtt
73.EFOP-3.2.3-16Digitális környezet a köznevelésben8,46kiemelt2016.09.0135,4-rõl 8,46-ra csökkent, januárról szeptemberre változott
74.EFOP-3.2.4-16Digitális kompetencia fejlesztése34,94kiemelt2016.12.01Változott a cím (Új generációs köznevelés volt), 6,8-ról 34,94-re nõtt, júniusról decemberre változott
75.EFOP-3.2.5-16Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében10,00kiemelt2016.09.01Változott a cím (Tanulás-élmény iskolán belül volt), 2,1-rõl 10-re nõtt, júniusról szeptemberre változott
76.EFOP-3.2.6-16A tanulók képességkibontakoztatásának elõsegítése a köznevelési intézményekben2,00kiemelt2016.12.01Változott a cím (Tanulás-élmény extracurriculáris tevékenységek révén volt), 11-rõl 2-re csökkent, júniusról decemberre változott
77.EFOP-3.2.7-16A sportkataszter és sztenderdizáció az egészséges életvitelt szolgáló sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében0,70kiemelt2016.12.01Változott a cím (Mûvészetoktatás fejlesztése a köznevelésben volt), 2-rõl 0,7-re csökkent, szeptemberrõl decemberre változott, standard helyett kiemelt lett
78.EFOP-3.2.8-16T.E.S.I 2.0 – A testnevelés és sport tehetséggondozás minõségi fejlesztése3,40kiemelt2016.07.01Júniusról júliusra változott
79.EFOP-3.2.9-16Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése1,70standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
80.EFOP-3.3.1-15Tanoda programok támogatása5,00standard2015.09.01igen
81.EFOP-3.3.2-16Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért5,00standard2016.07.01Júniusról júliusra változott
82.EFOP-3.3.3-16Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés2,000,60kiemelt2016.07.01Júniusról júliusra változott
83.EFOP-3.3.4-16Társadalmi kohézió erõsítése az anyanyelvi nevelésben és a kultúrában alkalmazott mindennapi kompetencia fejlesztési eszközökkel1,19kiemelt2016.12.01ÚJ PÁLYÁZAT
84.EFOP-3.4.1-16Roma szakkollégiumok támogatása1,20standard2015.10.01igen
85.EFOP-3.4.2-15Campus Mundi – felsõoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program támogatása9,202,30kiemelt2015.09.01igen
86.EFOP-3.4.3-16Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében24,00standard2016.08.01Márciusról augusztusra változott
87.EFOP-3.4.4-16Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, mûszaki szakok népszerûsítése a felsõoktatásban8,00standard2016.08.01Változott a cím, júniusról augusztusra változott
88.EFOP-3.4.5-16Rendszerszintû fejlesztések és hozzáférés bõvítését szolgáló ágazati programok a felsõoktatásban5,921,48kiemelt2016.09.017,92-rõl 5,92-re csökkent
89.EFOP-3.5.1-16Duális és kooperatív felsõoktatási képzések, felsõoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése3,70standard2016.09.01Változott a cím, júniusról szeptemberre változott
90.EFOP-3.6.1-16Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések20,00standard2016.05.01igenFebruárról májusra változott
91.EFOP-3.6.2-16Tematikus kutatási hálózati együttmûködések15,94standard2016.09.0115,4-rõl 15,94-re nõtt
92.EFOP-3.6.3-16Felsõoktatási hallgatók tudományos mûhelyeinek és programjainak támogatása10,882,72standard2016.09.017,2-rõl 10,88-ra nõtt
93.EFOP-3.7.1-16Aktívan a tudásért6,30standard2016.09.01Márciusról szeptemberre változott
94.EFOP-3.7.2-16Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések2,500,75kiemelt2016.09.01
95.EFOP-3.8.1-14Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program1,90kiemelt2014.10.01igen
96.EFOP-3.8.2-16Szociális humán erõforrás fejlesztése12,00kiemelt2016.04.01igenMárciusról áprilisra változott
97.EFOP-3.9.1-16Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben80,00standard2016.08.01Júniusról augusztusra változott, megváltozott a címe, mert szétszedték a 100 Mrd-ot kettõbe
98.EFOP-3.9.2-16Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt térségek20,00standard2016.08.01ÚJ PÁLYÁZAT
99.EFOP-3.10.1-16Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence EU- tagállamaival5,30kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
100.EFOP-3.10.2-16Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival1,70kiemelt2016.09.01Júniusról szeptemberre változott
101.EFOP-4.1.1-15Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések14,42standard2015.12.01igen4,95-rõl 14,42-re nõtt
102.EFOP-4.1.2-16Az iskolarendszer térségi fejlesztése80,00kiemelt2016.09.01Változott a cím, 60-ról 80-ra nõtt, márciusról szeptemberre változott
103.EFOP-4.1.3-16Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése16,24standard2016.09.01Változott a cím (Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések volt), 3,29-rõl 16,24-re nõtt, januárról szeptemberre változott
104.EFOP-4.1.4-16A köznevelés támogató szerepének erõsítése5,00standard2016.09.01Változott a cím (Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések - standard volt), 1-rõl 5-re nõtt, februárról szeptemberre változott
105.EFOP-4.1.5-16Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései5,00standard2016.09.01Változott a cím (Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése volt), 26,72-rõl 5-re csökkent, kiemelt helyett standard
106.EFOP 4.2.1-16Felsõoktatási infrastruktúra fejlesztése29,00standard2016.08.01Márciusról augusztusra változott
Összegzés106 db991,56 milliárd Ft33,22 milliárd Ft24 db jelent meg83 db változott

A kieső beolvadó pályázatok listája:

Ssz.Pályázat kódszámaPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)Keretösszegbõl VEKOP (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés idejeMegjelent
1.EFOP-3.1.8A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése4,55standard2016. szeptember
2.EFOP-1.8.3Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések8kiemelt2016. június
3.EFOP-3.8.3Alapellátás komplex minõségi megújítása10kiemelt2016. április
4.EFOP-3.1.9Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása1,7kiemelt2016. június
5.EFOP-4.1.6Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (standard)14,7standard2016. szeptember
6.EFOP-4.1.7A köznevelés támogató szerepének erõsítése3,2kiemelt2016. szeptember
7.EFOP-4.1.8A köznevelés támogató szerepének erõsítése (standard)1,8standard2016. szeptember
8.EFOP-4.1.9Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései5standard2016. szeptember