ÉFK 2016 (módosított)

Módosítás dátuma: 2016.11.24.

A 2016-os EFOP ÉFK módosított összefoglaló listája

EFOP ÉFK (frissítve: 2016.11.10

SorszámPályázat kódszámaPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés ideje
1EFOP-3.1.1-14Kisgyermekkori nevelés támogatása3.00kiemelt2014 október
2EFOP-3.8.1-14Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program1.90kiemelt2014 október
3EFOP-3.3.1-15Tanoda programok támogatása5.00standard2015 szeptember
4EFOP-3.4.2-15Campus Mundi – felsõoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program9.20kiemelt2015 szeptember
5EFOP-1.2.3-15Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve5.00kiemelt2015 október
6EFOP-3.1.4-15Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetû tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram6.00kiemelt2015 október
7EFOP-3.4.1-16Roma szakkollégiumok támogatása1.20standard2015 október
8EFOP-1.1.1-15Megváltozott munkaképességû emberek támogatása10.00kiemelt2015 október
9EFOP-4.1.1-15Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések14.42standard2015 december
10EFOP-3.2.1-15Tehetségek Magyarországa6.50kiemelt2015 december
11EFOP-1.4.1-16Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása3.00kiemelt2016 január
12EFOP-1.3.1-16Cselekvõ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás3.00kiemelt2016 január
13EFOP-1.8.1-15Komplex népegészségügyi szûrések6.57kiemelt2016 január
14EFOP-3.2.2-15A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelõ tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés6.00kiemelt2016 január
15EFOP-1.2.1-16Védõháló a családokért6.20standard2016 február
16EFOP-1.2.2-16Ifjúsági programok támogatása1.00standard2016 február
17EFOP-1.9.1-15Szociális intézményi férõhely kiváltási szakmai koordinációs mûhely kialakítása2.50kiemelt2016 február
18EFOP-1.4.2-16Integrált térségi gyermekprogramok15.00standard2016 április
19EFOP-2.1.1-16Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerûsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása2.94standard2016 április
20EFOP-1.1.2-16Nõ az esély – Képzés és foglalkoztatás4.05kiemelt2016 április
21EFOP-3.8.2-16Szociális humán erõforrás fejlesztése12.00kiemelt2016 április
22EFOP-2.2.1-16Gyermek sürgõsségi, baleseti ellátás fejlesztése10.00kiemelt2016 április
23EFOP-3.6.1-16Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések20.00standard2016 május
24EFOP-3.1.3-16Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása4.20kiemelt2016 május
25EFOP-1.6.1-16Felzárkózási együttmûködések támogatása2.20kiemelt2016 július
26EFOP-3.3.2-16Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért5.00standard2016 augusztus
27EFOP-1.3.5-16Társadalmi szerepvállalás erõsítése a közösségek fejlesztésével14.00standard2016 augusztus
28EFOP-3.2.9-16Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése1.70standard2016 augusztus
29EFOP-1.3.3-16Fogvatartottak reintegrációja3.50kiemelt2016 augusztus
30EFOP-2.1.2-16Gyerekesély programok infrastrukturális háttere5.50standard2016 augusztus
31EFOP-3.2.8-16T.E.S.I. – 2.0 – Beavatkozások a minõségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében2.00kiemelt2016 augusztus
32EFOP-3.2.10-16Tehetséggondozás sport által2.00kiemelt2016 augusztus
33EFOP-3.3.3-16Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés2.00kiemelt2016 augusztus
34EFOP-1.4.3-16Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása5.50standard2016 szeptember
35EFOP-1.6.2-16Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)22.00standard2016 szeptember
36EFOP-1.2.5-16Biztos menedék1.64standard2016 szeptember
37EFOP-1.1.4-16Elsõként lakhatás1.40standard2016 szeptember
38EFOP-3.1.7-16Esélyteremtés a köznevelésben4.29kiemelt2016 szeptember
39EFOP-3.2.4-16Digitális kompetencia fejlesztése46.94kiemelt2016 szeptember
40EFOP-1.2.4-16Kríziskezelõ szolgáltatások fejlesztése1.16kiemelt2016 szeptember
41EFOP-3.1.2-16A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelõzése érdekében9.86kiemelt2016 szeptember
42EFOP-1.2.10-16Mentorprogram koraszülöttek részére2.00standard2016 szeptember
43EFOP-2.4.1-16Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)22.85standard2016 szeptember
44EFOP-1.10.1-16Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program4.40kiemelt2016 szeptember
45EFOP-1.9.5-16A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése5.70kiemelt2016 szeptember
46EFOP-4.1.2-16Az iskolarendszer térségi fejlesztése90.55kiemelt2016 szeptember
47EFOP-1.9.4-16A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása5.80kiemelt2016 szeptember
48EFOP-2.2.6-16Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése2.70kiemelt2016 szeptember
49EFOP-2.2.0-16Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése10.00kiemelt2016 szeptember
50EFOP-2.2.0-16Egységes ápolási eszközpark kialakítása8.00kiemelt2016 szeptember
51EFOP-2.2.0-16Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése6.00kiemelt2016 szeptember
52EFOP-2.2.0-16Klinikai skill laborok fejlesztése8.00kiemelt2016 szeptember
53EFOP-2.2.0-16Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása9.81kiemelt2016 szeptember
54EFOP-2.2.0-16Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése – szakellátások minõségének és hozzáférésének javítása2.30kiemelt2016 szeptember
55EFOP-2.2.0-16Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése4.00kiemelt2016 szeptember
56EFOP-2.2.0-16Aktív fekvõbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével8.00kiemelt2016 szeptember
57EFOP-1.3.6-16Ifjúsági kisközösségi együttmûködések támogatása2.60standard2016 október
58EFOP-3.4.3-16Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében24.00standard2016 október
59EFOP-1.2.7-16Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása1.05standard2016 október
60EFOP-4.2.1-16Felsõoktatási infrastruktúra fejlesztése29.00standard2016 október
61EFOP-1.2.6-16Családbarát ország4.50kiemelt2016 október
62EFOP-3.1.5-16A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása10.00kiemelt2016 október
63EFOP-1.2.8-16Nõk a családban és a munkahelyen3.00kiemelt2016 október
64EFOP-1.3.2-16Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése2.00kiemelt2016 október
65EFOP-1.8.2-16Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése18.00kiemelt2016 október
66EFOP-1.9.2-16A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetõségének kialakítása, fejlesztése3.30kiemelt2016 október
67EFOP-1.9.6-16Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések20.00kiemelt2016 október
68EFOP-1.2.19-16Családbarát ország – fejlesztések a kedvezményezett járásokban2.50kiemelt2016 október
69EFOP-1.1.3-16Nõ az esély – foglalkoztatás3.15egyszerûsített2016 október
70EFOP-2.2.2-16Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férõhely kiváltás35.00standard2016 október
71EFOP-1.9.7-16Kísérõ szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára1.00kiemelt2016 október
72EFOP-1.2.12-16Erzsébet esélyteremtõ táborozási programok megvalósítása17.39kiemelt2016 október
73EFOP-1.3.4-16Közös értékeink – sokszínû társadalom1.00standard2016 november
74EFOP-1.2.11-16Esély Otthon10.00standard2016 november
75EFOP-1.3.7-16A társadalmi kohézió erõsítése az egyházak közösségfejlesztõ tevékenységeinek bõvítésével8.00standard2016 november
76EFOP-1.8.7-16Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelõzése érdekében3.00standard2016 november
77EFOP-3.5.1-16Duális és kooperatív felsõoktatási képzések, felsõoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése3.70standard2016 november
78EFOP-3.6.3-16Felsõoktatási hallgatók tudományos mûhelyeinek és programjainak támogatása10.88standard2016 november
79EFOP-3.4.4-16Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, mûszaki szakok népszerûsítése a felsõoktatásban8.00standard2016 november
80EFOP-1.5.1-16Végtelen lehetõség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében2.00standard2016 november
81EFOP-3.6.2-16Tematikus kutatási hálózati együttmûködések15.94standard2016 november
82EFOP-3.7.1-16Aktívan a tudásért6.30kiemelt2016 november
83EFOP-1.11.1-16Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival4.80kiemelt2016 november
84EFOP-1.11.2-16Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival1.20kiemelt2016 november
85EFOP-3.10.1-16Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival5.30kiemelt2016 november
86EFOP-3.10.2-16Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival1.70kiemelt2016 november
87EFOP-3.2.3-16Digitális környezet a köznevelésben12.10kiemelt2016 november
88EFOP-3.3.4-16Társadalmi kohézió erõsítése az anyanyelvi nevelésben és a kultúrában alkalmazott mindennapi kompetencia fejlesztési eszközökkel1.19kiemelt2016 november
89EFOP-1.9.3-16A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése4.20kiemelt2016 november
90EFOP-3.7.2-16Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések2.50kiemelt2016 november
91EFOP-3.2.5-16Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében9.00kiemelt2016 november
92EFOP-1.8.8-16Betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben14.00kiemelt2016 november
93EFOP-2.2.3-16Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerûsítése3.80standard2016 november
94EFOP-2.2.4-16Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása1.00kiemelt2016 november
95EFOP-1.8.19-16Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése7.00kiemelt2016 november
96EFOP-2.2.14-16Nevelõszülõi hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése1.20standard2016 november
97EFOP-4.1.7-16Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései5.00standard2016 november
98EFOP-1.8.9-16Legyen más a szenvedélyed! 2.1.90kiemelt2016 november
99EFOP-1.5.2-16Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben15.00standard2016 december
100EFOP-1.5.3-16Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek35.00standard2016 december
101EFOP-3.9.2-16Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek10.00standard2016 december
102EFOP-3.1.6-16A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése6.55standard2016 december
103EFOP-1.2.9-16Nõk a családban és a munkahelyen (standard)9.00standard2016 december
104EFOP-4.1.6-16A köznevelés támogató szerepének erõsítése5.00standard2016 december
105EFOP-3.2.6-16A tanulók képesség-kibontakoztatásának elõsegítése a köznevelési intézményekben3.00kiemelt2016 december
106EFOP-3.4.5-16Rendszerszintû fejlesztések és hozzáférés bõvítését szolgáló ágazati programok a felsõoktatásban5.92kiemelt2016 december
107EFOP-1.8.6-16A felnõtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidõsport révén3.00kiemelt2016 december
108EFOP-4.1.5-16Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése16.24standard2016 december
109EFOP-2.2.11-16Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben12.00standard2016 december
110EFOP-2.2.15-16A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetûek társadalmi (re)integrációja érdekében4.50standard2016 december
111EFOP-1.4.4-16Bari shej – Nagylány – Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése2.00standard2016 december
112EFOP-1.5.4-16A helyi esélyegyenlõségi programokkal kapcsolatos feladatok szakmai támogatása1.20kiemelt2016 december
113EFOP-1.7.1-16Az egymást erõsítõ, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése7.00standard2016 december
114EFOP-1.8.10-16Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén1.40kiemelt2016 december
115EFOP-1.9.8-16Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása5.00standard2016 december
116EFOP-3.1.8-16Együtt, testvérként – Iskolaközi szemléletformáló program3.00standard2016 december
117EFOP-3.1.9-16Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása1.50standard2016 december
118EFOP-3.1.10-16Lépj egy fokkal feljebb! –Továbbtanulást erõsítõ kezdeményezések támogatása3.50standard2016 december
119EFOP-3.2.11-16Az Erzsébet Iskolai Közösségi Program módszertani megalapozása és kísérleti megvalósítása14.39kiemelt2016 december
120EFOP-3.3.1-16Tanoda programok támogatása2.00standard2016 december
121EFOP-3.7.3-16Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása6.00standard2016 december
122EFOP-5.2.1-16Társadalmi innováció támogatása3.00standard2016 december
123EFOP-1.8.4-16Nemzeti egészségügyi program a gyermekek megszületéséért2.50kiemelt2017 március
124EFOP-2.1.3-16Erzsébet Tábor infrastrukturális fejlesztése8.30kiemelt2017 március
125EFOP-2.1.4-16Táborhelyek infrastrukturális fejlesztése7.81standard2017 március
126EFOP-2.2.17-16A gyermekvállalás egészségügyi akadályainak leküzdését szolgáló komplex program2.24standard2017 március
127EFOP-3.2.12-16Értékalapú köznevelés – humán tankönyvcsalád fejlesztése2.30standard2017 március
128EFOP-5.1.1-16A közösségi lakhatást szolgáló fejlesztés1.37standard2017 március
Összegzés128 db1000.40 Milliárd Ft.